Gyöngyösi
Kálváriaparti Sport- és
Általános Iskola
 
Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola
image

3200 Gyöngyös, Kócsag u. 40.
+36 37 311 887
kalvaria@kalvaria.sulinet.hu
www.kalvaria.sulinet.hu

 

Iskolahívogató elsősöknek!

Vár a Kálvária!

2014 nyílt nap

 

2014. április 3.

Tanítási órák, uszodai foglalkozás

10:00-10:45 testnevelés tornaterem 1.t Fülöpné Rutkai Orsolya
11:00-11:45 testnevelés tornaterem 4.t Reviczki Tamás
11:55-12:40 uszodai foglalkozás tanuszoda 3.t Urbán Eszter

Kérjük, hogy az uszodába látogatók papucsot hozzanak magukkal!

Játékos foglalkozások és fittségi mérés

Regisztráció a portán lesz. A fittségi mérésre a gyerekek sportruházatot hozzanak!
Az öltözők a földszinten találhatók.

13:00-14:00
A leendő első osztályos gyerekeknek bemutat-
kozó játékos foglalkozásokat tartanak a tanító
nénik, melyen a szülők is részt vehetnek:

Szabó Anikó Fsz. 211, 212, 213. terem
Salga Anna Fsz. 212, 213, 211. terem
Szöllősi Gabriella Fsz. 213, 211, 212. terem

14:15-15:15 A leendő elsős gyerekek fittségi mérése (Fsz. tornaterem)

Pályázatok

Parrot One

 

Parrot Three

 

free templates

 

Parrot Four